باحال ترین . خنده دار ترین یا شرم آور ترین جواب !
"پی شوم " یه بازی کارتی خنده دار برای دور همی ها
پی شوم چیه؟ پی شوم یک بازی کارتیه که ۳ تا ۱۲ نفر میتونن بازیش کنن. هیچ قانون عجیب و غریبی هم نداره و همه می تونن کمتر از دو دقیقه یاد بگیرن. توی این بازی هدف برد و باخت نیست... بلکه قراره دور هم با خانواده یا دوستان، توی خونه،خوابگاه ،کافه یا پیک نیک ،حسابی بخندین و خوش بگذرونین و معاشرت کنید. پی شوم توسط امیر سلامتی و بر اساس بازی معروف Cards Against Humanity طراحی و تولید شده.
چجوری باید بازی کرد ؟ هرکی که نوبتشه یه کارت سوال (با علامت چراغ خاموش) میکشه و اونو بلند میخونه. هرکارت سوال یک یا دو تا جای خالی داره بقیه بازیکنا از کارتهای توی دستشون (با علامت چراغ روشن) کلمه هایی انتخواب میکنن که اون جا خالیه ترکیب با مزه یا جالبی بسازه
با حاله ... میخوامش !
آآدرس :ایران .تهرا ن خیابان ولیعصر .پایین تر از چهار راه ولیعصر خیابان نوفل لوشاتو .کوچه لولاگر .پلاک 29 تلفن : ۶۶۷۴۵۳۲۶

babazi.design@gmail.com

"پی شوم " یه بازی کارتی خنده دار برای دور همی ها
باحال ترین . خنده دار ترین یا شرم آور ترین جواب !
پی شوم چیه؟ پی شوم یک بازی کارتیه که ۳ تا ۱۲ نفر میتونن بازیش کنن. هیچ قانون عجیب و غریبی هم نداره و همه می تونن کمتر از دو دقیقه یاد بگیرن. توی این بازی هدف برد و باخت نیست... بلکه قراره دور هم با خانواده یا دوستان، توی خونه،خوابگاه ،کافه یا پیک نیک ،حسابی بخندین و خوش بگذرونین و معاشرت کنید. پی شوم توسط امیر سلامتی و بر اساس بازی معروف Cards Against Humanity طراحی و تولید شده.
چجوری باید بازی کرد ؟ هرکی که نوبتشه یه کارت سوال (با علامت چراغ خاموش) میکشه و اونو بلند میخونه. هرکارت سوال یک یا دو تا جای خالی داره بقیه بازیکنا از کارتهای توی دستشون (با علامت چراغ روشن) کلمه هایی انتخواب میکنن که اون جا خالیه ترکیب با مزه یا جالبی بسازه
! با حاله ... میخوامش
آآدرس :ایران .تهرا ن خیابان ولیعصر .پایین تر از چهار راه ولیعصر خیابان نوفل لوشاتو .کوچه لولاگر .پلاک 29 تلفن : ۶۶۷۴۵۳۲۶
"پی شوم " یه بازی کارتی خنده دار برای دور همی ها
باحال ترین . خنده دار ترین یا شرم آور ترین جواب !
پی شوم چیه؟ پی شوم یک بازی کارتیه که ۳ تا ۱۲ نفر میتونن بازیش کنن. هیچ قانون عجیب و غریبی هم نداره و همه می تونن کمتر از دو دقیقه یاد بگیرن. توی این بازی هدف برد و باخت نیست... بلکه قراره دور هم با خانواده یا دوستان، توی خونه،خوابگاه ،کافه یا پیک نیک ،حسابی بخندین و خوش بگذرونین و معاشرت کنید. پی شوم توسط امیر سلامتی و بر اساس بازی معروف Cards Against Humanity طراحی و تولید شده.
چجوری باید بازی کرد ؟ هرکی که نوبتشه یه کارت سوال (با علامت چراغ خاموش) میکشه و اونو بلند میخونه. هرکارت سوال یک یا دو تا جای خالی داره بقیه بازیکنا از کارتهای توی دستشون (با علامت چراغ روشن) کلمه هایی انتخواب میکنن که اون جا خالیه ترکیب با مزه یا جالبی بسازه
فیلم آموزش بازی
! با حاله ... میخوامش
خیابان ولیعصر .پایین تر از چهار راه ولیعصر خیابان نوفل لوشاتو .کوچه لولاگر .پلاک 29
تلفن : ۶۶۷۴۵۳۲۶